FAUCETS FAUCETPAY every 15 min:
FAUCETS FAUCETPAY every 60 min:

Приватність

Ми ставимося до вашої конфіденційності серйозно. Ця політика описує, яку особисту інформацію ми збираємо та як ми її використовуємо.

Privacy

We take your privacy seriously. This policy describes what personal information we collect and how we use it.

Збір звичайної інформації

Всі веб-сервери відстежують основну інформацію про своїх відвідувачів. Ця інформація включає, але не обмежується ними, IP-адреси, реквізити браузера, часові позначки та посилання на сторінки. Жодна з цих даних не може особисто визначити конкретних відвідувачів цього веб-сайту. Інформація відстежується для рутинного адміністрування та обслуговування, а також дає мені знати, які сторінки та інформація корисні та корисні відвідувачам.

Routine Information Collection

All web servers track basic information about their visitors. This information includes, but is not limited to, IP addresses, browser details, timestamps and referring pages. None of this information can personally identify specific visitors to this site. The information is tracked for routine administration and maintenance purposes, and lets me know what pages and information are useful and helpful to visitors.

Файли cookie

У разі необхідності на цьому веб-сайті використовуються файли cookie для зберігання інформації про вподобання та історію відвідувача з метою кращого обслуговування відвідувача та / або подання відвідувачам персоналізованого вмісту.

Cookies

Where necessary, this site uses cookies to store information about a visitor's preferences and history in order to better serve the visitor and/or present the visitor with customized content.

Рекламні партнери та інші треті сторони можуть також використовувати файли cookie, сценарії та / або веб-маяки для відстеження відвідувачів нашого сайту з метою відображення реклами та іншої корисної інформації. Таке відстеження здійснюється безпосередньо третіми сторонами через власні сервери та підлягає їх власній політиці конфіденційності.

Advertising partners and other third parties may also use cookies, scripts and/or web beacons to track visitors to our site in order to display advertisements and other useful information. Such tracking is done directly by the third parties through their own servers and is subject to their own privacy policies.

Контроль конфіденційності

Зауважте, що ви можете змінити налаштування свого веб-переглядача, щоб відключити файли cookie, якщо у вас є проблеми конфіденційності. Вимкнення файлів cookie для всіх сайтів не рекомендується, оскільки це може заважати використанню деяких сайтів. Найкращий варіант - відключити або включити файли cookie на основі кожного сайту. Зверніться до документації свого браузера щодо інструкцій щодо блокування файлів cookie та інших механізмів відстеження.

Controlling Your Privacy

Note that you can change your browser settings to disable cookies if you have privacy concerns. Disabling cookies for all sites is not recommended as it may interfere with your use of some sites. The best option is to disable or enable cookies on a per-site basis. Consult your browser documentation for instructions on how to block cookies and other tracking mechanisms.

Спеціальна примітка про рекламу Google

Будь-яка реклама, подана Google, Inc. та пов'язаними з нею компаніями, може контролюватися за допомогою файлів cookie. Ці файли cookie дозволяють Google показувати рекламу на основі ваших відвідувань цього веб-сайту та інших веб-сайтів, які використовують рекламні послуги Google. Дізнайтеся, як відмовитися від використання файлів cookie Google. Як було сказано вище, будь-яке відстеження, здійснене Google за допомогою файлів cookie та інших механізмів, підпадає під дію власної політики конфіденційності Google.

Special Note About Google Advertising

Any advertisements served by Google, Inc., and affiliated companies may be controlled using cookies. These cookies allow Google to display ads based on your visits to this site and other sites that use Google advertising services. Learn how to opt out of Google s cookie usage. As mentioned above, any tracking done by Google through cookies and other mechanisms is subject to Google s own privacy policies.

Reflink: https://free-tether.namaidani.com/?r=Your_Address

Share this link with your friends and earn 10% referral commission
📒 Total referred users: 1582
Share this banner: 468x60 with your friends and earn a generous 10% referral bonus! Share your referral banner:
<a target="_blank" href="https://free-tether.namaidani.com/?r=Your_Address"><img src="https://free-tether.namaidani.com/baner/free-tether.namaidani.468.jpg" alt="Free Tether faucet NaMaidani" title="Free Tether faucet NaMaidani"></img></a>


Click NaMaidani - earn bitcoin

UA

Безплатно монети Тезер - Тезер TRC20 (USDT) змішувач з моментальним виведенням безкоштовних монет Тезер TRC20 (USDT) від української Соціальної мережі НаМайдані та ТОП список найкращих змішувачів Тезер TRC20 (USDT).

Безплатно монети Тезер - Тезер TRC20 (USDT) змішувач НаМайдані

RU

Бесплатно монеты Tether - Tether TRC20 (USDT) кран с моментальным выводом бесплатных монет Tether TRC20 (USDT) от социальной сети НаМайдане и ТОП список лучших кранов Tether TRC20 (USDT).

Беcплатно монети Tether - Tether TRC20 (USDT) кран НаМайдане

EN

Free coins Tether - Tether TRC20 (USDT) faucet with instant withdrawal of free coins Tether TRC20 (USDT) from the social network NaMaidani and the TOP list of the best faucets Tether TRC20 (USDT).

Free coins Tether - Tether TRC20 (USDT) faucet NaMaidani